بررسی روش و راهبردهای تحقیق در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم(نمونه موردی: ارتباط معماری با قرآن کریم)

پدیدآورهانیه اخوت

نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

شماره نشریه10

تاریخ انتشار1395/01/28

منبع مقاله

share 34 بازدید

مقالات مشابه

بررسی کتیبه‌های قرآنی در هنر و معماری

نام نشریهقرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهاعظم پویازاده, محمدرضا رسولی راوندی

معماری زنبور عسل از دیدگاه قرآن و معماری مدرن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده فهیمه موسوی – مهدی ممتحن – مجید خزاعی – سیدحسین عبداللهی برایی

هنر معماری و قرآن

نام نشریهبینات

نام نویسندهحسن رضایی هفتادر

هنر، معماري و قرآن

نام نشریهدو فصلنامه اسلام پژوهی

نام نویسنده الگ گرابار – ترجمه: حسن رضايي هفتادر

تجلي قرآن در معماري ايران

نام نویسندهشهاب شهیری

صفات شهر اسلامي از نگاه قرآن كريم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد نقی زاده

آجُرپزى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهاحمد عالیشاهی