مقایسۀ داستانهای چهارگانۀ سورۀ مریم با رویکرد روایت‌‌شناسی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, مهدی مطیع, اعظم السادات حسینی

دیدگاههای مختلف تفسیری در بارۀ حیات برزخی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعباسعلی صالحی, علی فقیه حبیبی

بازخوانی مفهوم ربا در قرآن کریم بر پایۀ روش معناشناسی ساخت‌گرا

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد حسن شیرزاد, محمد حسین شیرزاد

اختلاف معنایی الف و لام عهد و جنس در تفسیر آیات قرآن کریم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده سیفعلی زاهدی فر – آمنه موسوی شجری

شیوه تفسیری کنز الدقائق، اثر قمی مشهدی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده زهره اخوان مقدم – آسیه رعیت علی آبادی

ترادف در واژگان قرآن و مشکلات ترجمه آن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده غلامرضا رئیسیان – ملیکا کردلویی

اندیشه اخلاقی شهید عبدالحسین دستغیب و خاستگاه قرآنی آن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده حامد خانی(فرهنگ مهروش) – رضوان کامیاب فرد

مطالعه ترجمه های فارسی قرآن از حیث صحت ترجمه لای نفی جنس

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده زهره اخوان مقدم – مجید نبوی

تحلیلی بر جنگ و صلح در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده محمدتقی رفعت نژاد – جواد زروندی

بررسی سیر تطور فهم مفسران از قیمومیت و ضرب در آیه 34 سوره نساء

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده علی معموری – زهرا خوش سخن مظهر

معرفی مصحف قرآنی کهن از قرن دوم هجری: نسخه خطی 2165 در کتابخانه بریتانیا

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده مرتضی کریمی نیا – راحله نوشاوند

صور جمال در ساختار جمله های مجهول قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسید بابک فرزانه

بررسی روش تفسیری امامیه در آیات تشبیهی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسید تقی کبیری

نقد و بررسی دیدگاه های تفسیری فخررازی در باب دو آیه تبلیغ و اکمال

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده سیدمحمدباقر حجتی – مریم هرمزی شیخطبقی

نور در عهد جدید و قرآن مجید (با تأکید بر روایات و تفاسیر عرفانی)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده محمودرضا اسفندیار – نفیسه علی پور منزه

بلاغت التفات در قرآن کریم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهابراهیم زارعی فر

امتیازات تفسیر المیزان بر تفسیر المنار

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده حسین خوشدل مفرد - امیر جودوی

جلوه های تربیت در دعاهای قرآنی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهدل آرا نعمتی پیرعلی

فرهنگ نامگذاری از دیدگاه قرآن و پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده محمدمهدی مظاهری – محمدحسین اشرف

قرآن و نقش پیامبران در شکوفایی عقل

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعزیز علی زاده سالطه

تمثیل و بررسی ادبی تمثیلات قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده حمید صمصام – فرشید نجار همایونفر – محمود حسن آبادی

ساره همسر ابراهیم(علیه السلام) در قرآن و روایات

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده فاطمه السادات تهامی – اعظم فرجامی

حروف مقطعه قرآن کریم و رمزهای آن در رسانه

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده شهریار ضیاء آذری – سیدبابک فرزانه

رسالت منتظران در زمینه سازی برای ظهور و تحقق دولت کریمه

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده عباس گوهری – محسن دیمه کار گراب

ویژگی ها و ارزش های تفسیر سورآبادی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهیوسف عالی عباس آباد

عنصر حذف در ساختار تعلیل قرآنی و نقد برخی ترجمه های معاصر

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده رضا امانی – یسرا شادمان

معرفی مصحفی کهن متعلق به سده 4 ق

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده حمیدرضا مستفید – راحله نوشاوند

«لوگوس» در عهد جدید و «کلمه» در قرآن مجید

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهجمشید جلالی شیجانی

تأثیر مبانی کلامی در حوزه اسماء و صفات بر تحلیل های ادبی آلوسی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده سیدمحمدباقر حجتی – وریا حفیدی

جلوه های بلاغت حذف در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده سیدحسین سیدی – فاطمه صحرایی

نكاتي ديگر از يك ترجمه

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعباس یزدانی

ايمان در نگاه قرآن و ديگران (مسيحيت)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد تقی فعالی

نسخ در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده سيد محمد باقر صدر – ترجمه: آرش مرداني پور

تجويد، آواشناسي و فونتيك

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد حسین ملک زاده

تولد حضرت مسيح در قرآن و عهد جديد

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد بیابانی اسکویی

چند و چون قرآن پژوهي در عصر حاضر

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد علی مهدوی راد

تفسير موضوعي و آيات الاحكام

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد علی هاشم زاده

تفسير و هرمنوتيك

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسید محمد علی ایازی

روش قصه پردازي در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهحسین فعال

چند مفهوم قرآني در چند تمثيل فارسي

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهداود حیدری

رؤیت خداوند در نگاه قرآن، عترت و عرفان

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد صافحیان

راهبردهای آموزش قرآن در سیره نبوی و مقایسه آن با شیوه های نوین آموزشی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد علی لسانی فشارکی – محسن رجبی

قرآن و نهضت های اصلاحی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد جواد صاحبی

تضمين بياني و اغراض بلاغي آن در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعلی رضا باقر

داستان «ذوالقرنين در قرآن» از منظر تأويل

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده محمد حسين توانايي - جليل ملا جوادي

مفهوم شناسي «رستگاري» در قرآن کريم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی

تسبيح موجودات از نظر قرآن كريم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد بید‌هندی

عشق الهي در منظر قرآن كريم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهرحمت الله شریعتی

تاثير قرآن در واژگان عربى

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد سلامتیان

ابن كثير و قرائت او

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعباس همامی

ارتداد در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمرتضی رحیمی

صفات شهر اسلامي از نگاه قرآن كريم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد نقی زاده

معناشناسي واژه جاهليت در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد علی مجرب

بررسي كلمات اضداد در قرآن كريم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد علی اسدتاش

علامه شعراني و جمع قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهناد علی عاشوری تلوکی

ابن كثير و قرائت او

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعباس همامی

اسراف و تبذير در قرآن و سنت

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد رضا عطایی

مباني روش شناسي علوم قرآني

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعباس ایزد پناه

داستان‏هاى قرآن از نگاه امام خمينى (ره)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهناد علی عاشوری تلوکی

آموزش قرآن در مكتب رسول اكرم (ص)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهابوالفضل خوش منش

قرآن از ديدگاه امام خمينى (ره)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد علی تجری

تاويل قرآن از ديدگاه امام خمينى (ره)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهاحمد عابدی

چشمه‏هائى از بلاغت در كلام وحى

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد سلامتیان

آيه تجلى در ديوان امام خمينى (ره)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد بهنام فر

حروف هفتگانه قرآن از نگاه امام خمينى

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسید رضا مؤدب

نقش قوه سامعه در آموزش قرآن كريم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهابوالفضل خوش منش

معناشناسى داستان و اسطوره در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعباس اشرفی

نگاهى نو به روايات نزول قرآن بر هفت‏حرف

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهغلام حسین اعرابی

چشمه‏هائى از بلاغت در كلام وحى

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد سلامتیان

تحليل ظاهر و باطن قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهجعفر نکونام

شيوه تفسيرى معتزله

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهناد علی عاشوری تلوکی

نقد ترجمه اى از قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعلی ‏احمد ناصح

در طريق استنباط از قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد کاظم شاکر

معناى فعل «كاد» در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسید بابک فرزانه

جايگاه اعجاز علمى قرآن در تفسير نوين

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمجید معارف