همگام با تلاوت تأثیرگذار قرآن/ ۳

«تسویف»؛ بزرگترین عامل محرومیت از تلاوت حق

تسویف یعنی به‌رغم آگاهی به لزوم انجام کار مهم و درک اهمیتش، آن کار را به تأخیر می‌اندازیم و با تنبلی و امروز و فردا کردن پی ‎در پی از انجام آن کار می‌گریزیم. تس

۱۴۰۲/۰۲/۲۴
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳