‌ ‌

اسلام شناس و قرآن پژوه فقید ایتالیایی را بهتر بشناسیم

ماسیمیو کامپیانی (۱) (۱۹۵۴-۲۰۲۰) اسلام شناس و قرآن پژوه سرشناس ایتالیایی چند هفته قبل از دنیا رفت. او از خادمان اسلام راستین و انسانی مهربان، دوست داشتنی و اخلا

۱۳۹۹/۰۹/۰۶
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳