در همایش ملی جوانی جمعیت و قدرت نظامی؛

مقاله «نقش سبک زندگی در جوانی جمعیت» به قلم حجت الاسلام والمسلمین عیسی زاده حائز رتبه برتر شد

مقاله «نقش سبک زندگی در جوانی جمعیت» به قلم حجت الاسلام و المسلمین عیسی عیسی زاده در اولین همایش ملی جوانی جمعیت و قدرت نظامی حائز رتبه مقاله برتر شد.‌

۱۴۰۳/۰۲/۲۹
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳