°

جمعی از اندیشمندان دانشگاههای ترکیه از پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن بازدید کردند

حجت الاسلام والمسلمین عیسی زاده رئیس میز قرآن دفتر تبلیغات اسلامی و مدیر گروه فرهنگنامه های قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن گفت: جمعی از اندیشمندان اسلامی و ا

۱۴۰۱/۰۳/۰۲
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳