طی حکمی از سوی رئیس کارگروه توسعه پژوهش قرآنی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی کشور؛

حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی عضو کارگروه توسعه پژوهش قرآنی شد

غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری و رییس کارگروه توسعه پژوهش قرآنی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور، طی حکمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی

۱۳۹۹/۱۱/۰۲
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳