همزمان با هفته دفاع مقدس؛

از نرم افزار موبایلی «فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی جهاد و شهادت» رونمایی شد

آیین رونمایی از نرم افزار موبایلی «فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی جهاد و شهادت» به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و میز توسعه و تعمیق

۱۴۰۰/۰۷/۰۴
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳