حجت الاسلام والمسلمین یوسفی مقدم:

ساماندهی وضعیت فرهنگی کشور، رسالت مهم و سنگین مجلس یازدهم است

رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآنِ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: رسالت مهم و سنگین مجلس یازدهم در شرایط کنونی، ساماندهی وضعیت فرهنگی کشور در کنار رسیدگ

۱۳۹۹/۰۴/۲۱
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳