‌ ‌

«مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» روانه بازار نشر شد

کتاب مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم؛ براساس دیدگاه‌های مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۱۴۰۳/۰۳/۲۴
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳