اثربخشی معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانکل بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی مادران افسرده

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده فریده داودی حموله – محمدحسین فلاح – مهدی اسمعیلی صدرآبادی – مهران علیپور

تجلی آیات قرآن مجید در فرش – باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده محمدجواد مهدوی نژاد – مجتبی انصاری – سپیده صمدزاده – آزاده فاضلی – مرضیه السادات احمدنژاد

حرمت خودکشی در قرآن و سنت و راهکارهای قرآنی برای پیشگیری آنها

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده رضا عسگری – عبدالرضا خدری خان آبادی – سیدمهدی صالحی

رهیافت هایی قرآنی درباره حقوق کودک

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده مهدی بیژنی – سید محمدهادی گرامی – عباس کلانتری

بررسي جايگاه آواها در حرکت بخشي به تصاوير ادبي صحنه هاي قيامت در قرآن کريم

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده مرتضی قائمی - علی باقر طاهری نیا - یوسف فضیلت - مجید صمدی

دانشگاه اسلامي و چشم انداز آن از منظر قرآن کريم

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده امیر فتاحی - سهراب مروتی - آمنه جوشن

مکان،زمان،رويا و شخصيت در سوره يوسف(ع)

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده خلیل پروینی - مرتضی زارع برمی

مكان، زمان، رويا و شخصيت در سوره يوسف (ع)

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده خليل پرويني - مرتضي زارع برمي

امر به معروف و نهي از منكر از منظر دين و شرايط اقامه ي آن

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده سيد اسماعيل حسيني اجداد - سيده اكرم رخشنده نيا

حمايت از حريم خصوصي اشخاص از منظر آيات و روايات

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده سجاد شهباز قهفرخي - مصطفي مسعوديان