بررسی آراء مستشرقان درباره روش داستان‌پردازی در قرآن

نام نشریهقرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهسمیرا حیاتی, عبدالحسین شورچه, سیدمفید حسینی کوهساری

بررسی کتیبه‌های قرآنی در هنر و معماری

نام نشریهقرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهاعظم پویازاده, محمدرضا رسولی راوندی

بررسی دیدگاه برخی مستشرقان درباره «همجنس گرایی» در قرآن

نام نشریهقرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهاعظم سادات شبانی, سهیلا جلالی کندری

نقد پژوهش هریبرت بوسه درباره یونس (ع)

نام نشریهقرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهحسن رضایی هفتادر, وحید عمولر

بررسی مقاله «زبور» در دائره‌المعارف قرآن لیدن

نام نشریهقرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهسیدمحمد موسوی مقدم, حسن رضایی هفتادر, حکیمه زوینی

نقد دیدگاه‌ «محمد آرکون» درباره زبان قرآن

نام نشریهقرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهابراهیم رضایی آدریانی

دفاع از قرآن در برابر کاربرد اصطلاح محمدیسم

نام نشریهقرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهعبد‌ الله غلامی, مریم محمدیاری

مستشرقان و تمدن پزشکی مسلمانان

نام نشریهقرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهغلامرضا نورمحمدی

بررسي ديدگاه مونتگمري وات پيرامون افسانه غرانيق

نام نشریهقرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهسيد محمد موسوي مقدم - علي حاجوي