بررسي نمونه هايي از انعكاس ايدئولوژي مترجمان در ترجمه قرآن

پدیدآور محمد حسين قريشي - طاهر جهانجويان

نشریهپژوهش های اسلامی

شماره نشریه8

تاریخ انتشار1394/01/26

منبع مقاله

share 143 بازدید

مقالات مشابه

بافت موقعیت و نقش آن در ترجمه‌ قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهعلی مطوری, هدیه مسعودی ‌صدر

تحلیل فرانقش بینافردی در نص و نقش آن در ترجمه قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهحسین بازوبندی, رضا مرادصحرایی

واكاوي اصول علمي ترجمه و تاثير آن در ترجمه هاي قرآن

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهحمید جلیلیان, مريم غضنفري, زهرا شيخي