الهام از قرآن در آثار ادبی حضرت امام خمینی (ره)

پدیدآورعلی رضا لطفی

نشریهفصلنامه قرآنی کوثر

شماره نشریه16

تاریخ انتشار1389/02/06

منبع مقاله

share 114 بازدید

مقالات مشابه

تناص قرآنی در مقامات حریری

نام نشریهعیون

نام نویسندهمجتبی محمدی مزرعه شاهی, احمد امیدوار, مجید مهدوی

تفسير قطعي سوگندهاي قرآن مجيد

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهحسین توفیقی

طنز در قرآن کريم

نام نشریهدو فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده سهراب مروتی - قدرت ذوالفقاری فر

اقتباسات قرآنی در مقامات حریری

نام نشریهزبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد فسا

نام نویسنده نصرالله شاملی – زهرا قاسم نژاد

طنز در قرآن كريم

نام نشریهمبین

نام نویسندهمحمد جواد حیدری

سوگندهاي قرآني

نام نشریهآثار ارسالی به جشنواره هیجدهم

نام نویسندهروح الله فرجی

طنز مقدّس

نام نشریهنشریه بینات

نام نویسندهعلی نجفی صحنه ای