بازتأملي در مدلول آيات ناظر به آفرينش نخستين انسان

پدیدآورمرادعلی شورگشتیحميد آريان

نشریهقرآن شناخت

شماره نشریه15

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات22

منبع مقاله

share 248 بازدید

مقالات مشابه

خلقت آدم و حوا در قرآن و تورات

نام نشریهبینات

نام نویسندهكيوان احساني, زهرا محمدي

تحول درک‌های مفسران از مفهوم خلقت بهینه انسان

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده حامد خانی - بـَـگـُم عَقَبِه

بررسی و نقد دیدگاه ابن جریر طبری درباره آفرینش حضرت حوا (علیها السلام)

نام نشریهفصلنامه حسنا

نام نویسنده سهراب مروتی – امان الله ناصری کریم وند

آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و علوم جدید

نام نشریهفصلنامه قرآنی كوثر

نام نویسنده عبدالمجید طالب تاش – فاطمه سنیسل بچاری