«ملكوت» در تفاسير عرفاني قرآن كريم و عرفان مسيحيت شرقي

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهمهديه كيان مهر, بي بي سادات رضي بهآبادي, ليلا هوشنگي

شيوه هاي مواجهه با «دشمن» در قرآن كريم و كتاب مقدس عبري

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهاعظم سادات شبانی, سهیلا جلالی کندری

نقد كتاب مقدس: خاستگاه تاريخي ـ معرفتي و تأثير آن بر مطالعات قرآني

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهجعفر نکونام, نفيسه اميري دوماري

انجيل برنابا در تعارض با قرآن كريم

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهخديجه كاردوست فيني, محمدمهدي قرباني

اقتباس قصص قرآن از عهدين؛ بررسي و نقد نظريه درّه حدّاد

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی, علیرضا حیدری, محمدرضا ضميري

جايگاه عبادت در قرآن و عهد عتيق

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسنده سكينه شياسي اراني - احمدرضا مفتاح

جايگاه عبادت در قرآن و عهد عتيق

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسنده سكينه شياسي اراني - احمدرضا مفتاح

بررسي تطبيقي «سنّت امداد» در قرآن كريم و عهد عتيق

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسنده حسن صفايي - سيد اكبر حسيني قلعه‌بهمن

برسی دشواره قیامت در آیین یهود و بیان آیات متناظر آن از قرآن کریم

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسنده فاطمه سعیده آقا رب پرست – اعظم پرچم

نماد هفت در قرآن و مکاشفه یوحنا

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسنده محمدصادق احمدی – احمدرضا مفتاح

حکمت، حکومت و خطای سلیمان در عهد عتیق با نگاهی به دیدگاه قرآن کریم

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسنده حسین حیدری – خدیجه کاردوست فینی

عهد در کتاب مقدس و قرآن کریم

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهدل آرا نعمتی پیرعلی

غایت هستی در دین زرتشت و مقایسه آن با آموزه های قرآنی

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسنده فاطمه شیرزاد راد جلالی – سوسن آل رسول

جستاري در شفاعت از منظر وهابيت

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسنده محمد فولادي - محمد درويش

ابراهیم (ع) و خاندانش در تورات و قرآن

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهمحمد حسین طاهری