تفسير تطبيقي آيه سٌکر

پدیدآورفاطمه وجدی سیسعبدالله موحدی محب

نشریهمطالعات تفسیری

شماره نشریه25

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات16

منبع مقاله

share 3053 بازدید

مقالات مشابه

بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تفسيري علامه مغنيه و دكتر زحيلي

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسیدرضا مؤدب, کامران اویسی

بررسي تطبيقي آيه ولايت در تفاسير فريقين

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسندهابراهیم کلانتری, محمدرضا عبدالله‌پور