سبک‌های بیان استدلال در قرآن

پدیدآورمحمدرضا محمدعلیزاده

نشریهآیین حکمت

شماره نشریه29

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات23

منبع مقاله

share 219 بازدید

مقالات مشابه

فوائد «تخصيص بالذكر» در قرآن

نام نشریهحسنا

نام نویسندهفريده محمدزاده

سبک شناسی سوره ذاریات

نام نشریهذهن

نام نویسندهمرتضی سازجینی, عباس یوسفی تازه کندی, شعبان نصرتی

ارزیابی مدخل «سجع» از دائرة المعارف قرآن لیدن

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسنده فتحیه فتاحی زاده – حسین افسردیر – راضیه بن زاده

بررسی قانون زیف در سوره های احزاب و غافر قرآن

نام نشریهمطالعات اسلامی (علوم قرآن و حدیث)

نام نویسنده سیده مریم فضائلی – سیدحسین سیدی

سوگندهای خداوند به زمان در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده زینب ترابی – علی فلاح – محمد لبافچی

الظواهر الأسلوبیة فی سورة الأنعام

نام نشریهبحوث فی اللغة العربیة و آدابها

نام نویسنده حسین کیانی – سمانه قلاوند

زبان‌شناسي خطاب در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسنده شهره شاهسوندي، اميد خانه زاد

جلوه های بینامتنی قرآن کریم در شعر قیصر امین پور

نام نشریهپژوهش های ادبی – قرآنی

نام نویسنده رضا کیانی - جهنگیر امیری - فاروق نعمتی

سوگند در قرآن و ياسين

نام نشریهبینات

نام نویسندهسید محمد موسوی مقدم