تفسیر آیه 60 سورۀ اسراء از دیدگاه مفسران فریقین

پدیدآورمائده رضایی

نشریهمطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره نشریه7

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات23

منبع مقاله

share 237 بازدید

مقالات مشابه

ارزیابی دیدگاه مفسران درباره معناشناسی «معیشت ضنک» در آیه ۱۲۴ طه

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهفتح الله نجار زادگان, شیما محمودپور, سیدمحمد موسوی‌مقدم

نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهعباس اسماعيلي زاده, محبوبه غلامی

بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تفسيري علامه مغنيه و دكتر زحيلي

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید رضا مؤدب, کامران اویسی