تحلیل تطبیقی اعراف و اعرافیان با تأکید بر آیات 46 – 49 سوره اعراف

پدیدآور

نشریهمطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره نشریه5

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات12

منبع مقاله

share 195 بازدید

مقالات مشابه

مفهوم شناسی اعراف و اعرافیان در روایات تفسیری

نام نشریهپژوهش های قرآن و حدیث

نام نویسنده مهدی اکبرنژاد – روح الله محمدی

اصحاب اعراف

نام نویسندهمحمد شمس اللهی

اَصحاب اَعراف

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید مصطفی اسدی