بررسی یکسان سازی ترجمه ها در متشابهات لفظی قرآن

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسنده سیدمجید نبوی – عظیم عظیم پور

کاربردهای کلمه «أنفُسَکُم» در قرآن کریم

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسنده جهانگیر امیری – علی سلیمی – نبی الله پاک منش

معرفی «ترجمه خواندنی قرآن»

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهعلی ملکی

بررسی واژه «خیر» در ترجمه های قرآن کریم

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهبهاره مظاهری تهرانی

دشواری های ترجمه قرآن(بخش 2)

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهبهاء الدین خرمشاهی

نقدی بر ترجمه قرآن غلامعلی حداد عادل

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهغلام رضا پیشقدم

نقش معانی مجازی در «الفاظ اضداد»

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهیعقوب جعفری

ترجمه قرآن: مقابله و بررسی چهار ترجمه از سوره نور به فرانسه

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسنده شادیه ترابلسی – ترجمه: هلیا ناصر گیوه چی

گیاهان گوناگون در قرآن کریم

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهبهرام گرامی

«وراء» پشت سر یا پیش رو؟

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهآلاء وحید نیا

مطالعه معناشناختی امّهات اسماء و صفات الهی و نقد ترجمه های فارسی قرآن کریم

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسنده رضا امانی – یسرا شادمان – مصیب مرزبانی

بازنگری در ترجمه یک آیه

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسنده سهیلا پیروزفر – فاطمه محرمی دوری

نقش سياق و اهميت آن در ترجمه قرآن كريم

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهزهرا قاسم نژاد

ترجمه پژوهي قرآني

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسنده حسين عبدالروف - مترجم: بهاءالدين خرمشاهي

جنبه هاي فرهنگي در ترجمه قرآن

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسنده حسين عبدالروف - مترجم: عاطفه يوسفي

ترجمه پژوهی قرآنی

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسنده حسین عبدالرؤف – ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی

ترجمه‏ای مؤمنانه، تخصصی و دشوار

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهمیشل شود کیوکس

ترجمه پژوهي قرآني (8)

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسنده عبدالرؤف حسين؛ ترجمه و تحرير:بهاء الدين خرمشاهي

گزارشي از ترجمه هاي ژاپني قرآن كريم

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهساوادا صفا - محمد القائم

نمونه هايي از اشكالات موجود در برخي از ترجمه هاي قرآن كريم به زبان انگليسي (2)

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهخالد بن محمد الوهيبي ؛ عبدالله بن سعد السهلي، ترجمه: يعقوب جعفري

قرآن پژوه وارسته محمد مهدي فولادوند

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهبهاء الدین خرمشاهی

نگاهي به ترجمه هاي حاضر قرآن به زبان آلماني

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهماتياس رادشايت ـ ترجمه: محمد اخگري