تأثیر باورهای کلامی بر افزوده‌های توضیحی مترجمان معاصر قرآن (فیض‌الاسلام و خرم‌دل)

پدیدآورمهدی مختارزاده نیکجهسید محمد علی ایازی

نشریهپژوهشهای قرآنی

شماره نشریه84

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 462 بازدید

مقالات مشابه

تقابل معنایی و نقش آن در ترجمه قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهسیدمهدی سجادی, عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا