بررسي دو ترجمه از قرآن كريم (فولادوند و معزي)

پدیدآورمصطفی رضایی

نشریهبینات

شماره نشریه21

تاریخ انتشار1389/12/07

منبع مقاله

share 80 بازدید

مقالات مشابه

روش شناسی ترجمه کنایه در ترجمه های قرآن «معزی، صفارزاده، آیتی»

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسنده سید محمدرضی مصطفوی نیا – محمدمهدی طاهر