الگوی بازار قرض‌الحسنه بر اساس تحلیل محتوای آیات قرآن

نام نشریهاقتصاد اسلامی

نام نویسندهوحید مقدم, محمد جانی پور, علی خلیلی

بررسی تطبیقی حرمت ربا در اسلام و مسیحیت

نام نشریهاقتصاد اسلامی

نام نویسنده داوود منظور – مهدی یادی پور

قرض الحسنه نگرشي تفسيري – روايي

نام نشریهاقتصاد اسلامی

نام نویسندهمجید حبیبیان نقیبی

کرامت انساني و اقتصاد

نام نشریهاقتصاد اسلامی

نام نویسندهسید اکبر سیدی نیا

جايگاه اقتصادي سنت رزق

نام نشریهاقتصاد اسلامی

نام نویسندهاصغر هادوی نیا

رقابت و تعاون در نگرش اسلامي

نام نشریهاقتصاد اسلامی

نام نویسندهسید حسین میر معزی