نقش تربیتی داستان حضرت یوسف و زلیخا در قرآن

نام نشریهآموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

نام نویسندهالهه خلیل زاده, طلعت حسنی, علی‌محمد میرجلیلی, محمدحسین فهیم نیا

اصول روشی تربیت مقایسه ای در آموزه های قرآنی

نام نشریهآموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمد اسماعیل زاده, سیدعلی حسینی زاده, مهدی باکویی

آثار مرگ‌اندیشی در قرآن و سخنان امام علی(ع)

نام نشریهآموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

نام نویسندهمریم ایمانی خوشخو, کبری اسمعیلی