بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی

نام نشریهپژوهش‌های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهسیدعبدالرسول حسینی‌زاده, فاطمه احمدی‌نژاد

بررسی تفسیری آیات ارتداد

نام نشریهپژوهش‌های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهعلی ‏احمد‌ناصح, طیبه زارعی

جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین

نام نشریهپژوهش‌های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهابراهیم ابراهیمی

بازتاب توریه و دروغ مصلحت آمیز در آیات قصص از منظر مفسران فریقین

نام نشریهپژوهش‌های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهمحمدتقی دیاری بیدگلی, نوشین رشیدی رنجبر, فاطمه سروی

بررسی تطبیقی آیه "استمتاع" در نگاه مفسران فریقین

نام نشریهپژوهش‌های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهسیدمحمود طیب حسینی, مریم قوجائی خامنه

گسترۀ وحی محمدی در آیات سورۀ نجم از نگاه مفسران

نام نشریهپژوهش‌های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهسیدمحسن موسوی, علی تمسکی بیدگلی

هفت آسمان قرآن از منظر صدرالمتالهین و فخر رازی

نام نشریهپژوهش‌های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهزهره برقعی, سیده‎فاطمه یزدان پناه

بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین

نام نشریهپژوهش‌های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهعلی ‏احمد‌ناصح, نگین علیزاده, محمد جواد حق پرست

بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب

نام نشریهپژوهش‌های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهمحسن قاسم‌پور, محمدعلی مهدوی‎راد, فاطمه حاجی اکبری

تفسیر تطبیقی آیه «انذار» از نگاه فریقین

نام نشریهپژوهش‌های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهعزت‌الله مولایی‌نیا, محمدامین مومنی

بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری- کلامی إبن-شهرآشوب با فِرق کلامی در متشابه‌القرآن

نام نشریهپژوهش‌های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهسیدعلی‌اکبر ربیع نتاج, محمدصادق حیدری, زینب‌السادات حسینی

بررسی مکتب تفسیر علمی از دیدگاه مفسران

نام نشریهپژوهش‌های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهغلامحسین اعرابی, اسمر جعفری