وجوه برتری پیامبر اسلام(ص) بر سایر انبیاء در قرآن و روایات

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهسیدرحمت‌الله موسوی مقدم, داراب دارابی

قرآن و سواد رسانه‎ای با تأکید بر خبر و خبرنگاری

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهراضیه شهوندپور, حمیدرضا سالارکیا

شاخصه های عبودیت در قرآن و روایات

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهعلیرضا خسروی, محمد حسین زنجیری

اهداف گردشگری و سفر در فرهنگ اسلامی

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهکاظم قاضی‌زاده, بنفشه محمدی

وجوه معانی شهید در قرآن کریم

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهمحمدرضا شاهرودی, سعیده کارآموزیان, حامد شریعتی نیاسر

طغیان در قرآن و حدیث

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهمحمد علی آبادی, علیرضا حسنی

چالش‌های چیدمان متن در تفسیر قمی

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهپوران میرزائی

بررسی توهم رستگاری انسان در قرآن و نهج البلاغه

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهمحمد سعادتی, ابوالقاسم اوجاقلو

بازشناسی مفهوم «فلاح» در قرآن و حدیث

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهعباس پسندیده, علی ملکوتی‌نیا

امامت در استنادهای قرآنی امام رضا (علیه السّلام)

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهعلی خیاط, محمدامین انسان

ریشه حوادث تلخ و شیرین از نگاه قرآن و روایات

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهحسن نقی‌زاده, مهدیه طاهری