تقیه از نگاه مفسّران و فقیهان فریقین

نام نشریهشیعه شناسی

نام نویسندهغلام حسین اعرابی

مناقب اهل بیت (علیهم السلام) در روایات تفسیر ثعلبی

نام نشریهشیعه شناسی

نام نویسنده ماشاءالله جشنی آرانی

اعتبار رأی اکثریت از منظر فقه القرآن شیعه

نام نشریهشیعه شناسی

نام نویسندهمحمد علی میر علی

اهم مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه

نام نشریهشیعه شناسی

نام نویسنده سیدرضا مؤدب – سیدمحمد موسوی مقدم

مفهوم شناسی عصمت در افق اندیشه های شیعی

نام نشریهشیعه شناسی

نام نویسنده محمدرضا حاجی اسماعیلی – محمدمسعود خوشناموند

گرایش های تفسیری مفسران شیعه

نام نشریهشیعه شناسی

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی

وضو از نگاه فقه القرآن شيعه

نام نشریهشیعه شناسی

نام نویسندهمحمد فاکر میبدی

چگونگي اضلال و هدايت به خداوند با تأکيد بر نظر علامه طباطبايي

نام نشریهشیعه شناسی

نام نویسنده مريم السادات موسوي- اسحاق طاهري

نقد دائرة المعارف قرآن ليدن بر اساس آراء و مباني شيعه

نام نشریهشیعه شناسی

نام نویسنده سيدرضا مؤدّب - سيد محمد موسوي مقدم

جايگاه تفسير كشاف در تفسير الميزان

نام نشریهشیعه شناسی

نام نویسنده سيد محمد باقر حجتي - سيد علي اكبر ربيع نتاج