به ماه روزه ميهمان خداييم

نام نشریهروزنامه اطلاعات

نام نویسندهعبد‌ الله جوادی آملی

درباره زندگي

نام نشریهروزنامه اطلاعات

نام نویسندهبهاء الدین خرمشاهی