عروج حضرت عیسی (ع)؛ دیدگاه‌ها، چالش‌ها و رویکرد نو به مسأله

پدیدآورعلی صفری

نشریهپژوهشهای قرآنی

شماره نشریه80

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات28

منبع مقاله

share 702 بازدید

مقالات مشابه

تصلیب و مرگ عیسی از نگاه مفسران اسلامی

نام نشریهپژوهش های ادیانی

نام نویسندهمحسن گلپایگانی, عارفه گودرزوند

بررسی مقایسه‌ای ولادت عیسی در اناجیل اربعه و قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهجواد فروغی, عبدالمجید طالب‌تاش

تجسد «عیسی مسیح» از دیدگاه مسیحیت و اسلام

نام نشریهطلوع نور

نام نویسنده محمداسحاق ذاکری – محمدباقر قیومی

مسیح شناسی در قرآن و عهد جدید

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسنده عباس اشرفي - فاطمه قرباني

سیرة السید المسیح فی القرآن

نام نشریهالمعارج

نام نویسندهعبد الأمیر الأعسم