نسبت مفهوم عقل در قرآن و روایات با عقل در فرهنگ و تاریخ اسلام

پدیدآورحمید پارسانیا

نشریهمعارج

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات30

منبع مقاله

share 293 بازدید

مقالات مشابه

تحليل و بررسي آسيب مهجوريت عقل در فهم دين از نگاه قرآن

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, زهرا کلباسی

نقش عقل در فهم آیات قرآن(مقایسه دو دیدگاه ملاصدرا و احسایی)

نام نشریهفلسفه دین

نام نویسنده محمدعلی مهدوی راد – نرگس زرگر