بررسی عقلی و شواهد قرآنی، روایی بر اثبات مفهوم خلود به معنای عدم پیوستگی عذاب در جهنم

پدیدآورعباس همامیمحسن علی نجیمی

نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث

شماره نشریه17

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 180 بازدید

مقالات مشابه

بررسی تاریخی بازتاب مبانی کلامی مفسران در تفسیر «آیۀ خلود»

نام نشریهتحقیقات کلامی

نام نویسندهشهربانو حاجی‌امیری, ابراهیم نصرالله‌پور علمداری

خلود و جاودانگی در بهشت و جهنم از منظر قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی(فدک سابق)

نام نویسنده نیره جمشیدیان - سوسن آل رسول

تأملی در جاودانگی عذاب کفار

نام نشریهمجله کیهان اندیشه

نام نویسندهمحمد حسن قدردان قراملکی