جستاری تفسیری در حلیت نکاح با زنان اهل کتاب (بررسی تطبیقی آیه 5 مائده از منظر مفسران فریقین)

پدیدآورمحمدهادی مفتحسجاد محمدنام

نشریهمطالعات تفسیری

شماره نشریه30

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 392 بازدید

مقالات مشابه

حکم ازدواج با زنان اهل کتاب در قرآن کریم.

نام نشریهقرآن، فقه و حقوق اسلامی

نام نویسندهعلی عندلیبی, رضا عندلیبی

سبک زندگی خانوادگی در قرآن و سنّت پیشوایان معصوم(ع)

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

نام نویسنده عنایت الله شریفی – مهرعلی لطفی

کنترل جمعیت در جوامع اسلامی از منظر فقه امامیه

نام نشریهبلاغ مبین

نام نویسندهمسعود جهاندوست دالنجان

توليد مثل

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهحمید بیگزاده جلالی