منبع‌شناسی مدیریت اسلامی

پدیدآورعبد الهاشم میرزا اف

نشریهقرآن و علم

شماره نشریه12

تاریخ انتشار1395/03/07

منبع مقاله

share 190 بازدید
منبع‌شناسی مدیریت اسلامی

عبدالهاشم میرزااف

چکیده

دانش مدیریت امروزه حدود یک قرن از تدوین آن در غرب می‌گذرد و همچنان رو به گسترش است. مدیریت اسلامی نیز در عصر اخیر همیشه دغدغه کسانی بوده که می‌خواستند در مقابل نظریه‌های مدیریتی غربی، دانش مدیریت اسلامی را مطرح و اندیشه‌های اسلامی را در این حوزه تبیین و تشریح نمایند؛ لذا در عصر حاضر، به دلایل مختلفی از جمله مطرح‌شدن مدیریت در غرب به عنوان یک دانش مستقل و نیز به دلیل لزوم و ضرورت‌های اجتماعی جوامع اسلامی برای بهره‌گیری از مدیریت اسلامی در اداره جامعه و سازمان‌ها و نیز ناسازگاری و تضاد دانش مدیریت غربی با ارزش‌های دینی و اسلامی، برخی از دانشمندان اسلامی کوشیده‌اند کتاب‌های مدیریتی اسلامی را تألیف و به جامعه علمی ارائه نمایند. این تألیفات را می‌توان در چهار رویکرد کلی قرار داد:
1. رویکرد مباحث فلسفی و عمیق مدیریت اسلامی؛ 2. مباحث اخلاقی مدیریت اسلامی؛ 3. رویکرد تطبیقی مدیریت اسلامی 4. رویکرد فقهی به مدیریت اسلامی.
در این جستار، منابعی که در موضوع مدیریت اسلامی به دو زبان عربی و فارسی تألیف شده است، با چهار رویکرد مذکور شناسایی و برای استفاده بهینه پژوهشگران معرفی شده است. در پایان، مجلات تخصصی مدیریت و پایگاه‌های اینترنتی نیز معرفی گردیده است.

کلید واژگان:

قرآن، منابع، مدیریت، اسلامی، پایگاه، سایت، مجلات.

مقدمه

تاریخ مدیریت اسلامی به ابتدای ظهور اسلام برمی‌گردد؛ زیرا در قرآن کریم و نیز در روایات معصومان(ع) مباحث عمیق مدیریتی مطرح شده است. در عصرهای بعدی نیز دانشمندان اسلامی ضمن مباحث خود به مباحث مدیریت اسلامی پرداخته‌اند. با وجود این، مدیریت اسلامی به صورت یک دانش مدون منظم و منسجم نبوده است، بلکه به صورت پراکنده و در ضمن مطالب دیگر مورد بحث قرار گرفته است. با این حال، در عصر حاضر، آثاری در موضوع مدیریت اسلامی به رشته تحریر درآمده است که آگاهی از آنها برای بهره‌وری بهینه پژوهشگران و محققان حوزه مدیریت و نیز استفاده مدیران بسیار سودمند است. در این نوشتار، برخی از آثار نگاشته شده در حوزه مدیریت اسلامی اعم از کتاب، مجله و سایت اینترنتی معرفی می‌گردد.

الف) رویكرد كلی منابع مدیریت اسلامی
1. رویکرد فلسفی مدیریت اسلامی

در این رویکرد سعی می‌گردد که بحث‌های بنیادین در حوزه مدیریت اسلامی مطرح گردند که شامل مباحث فلسفی، روش‌شناختی، بحث‌های عمیق معرفت‌شناسی، ارزش‌شناسی، انسان‌شناسی و هستی‌شناسی می‌باشد. در این زمینه می‌توان به کتاب «مصباح، پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی» و کتاب «گائینی، مبانی معرفت‌شناسی تئوری‌های سازمان» نام برد.

2. رویکرد اخلاقی مدیریت اسلامی

در این رویکرد تلاش می‌شود مدیریت از لحاظ اخلاقی و مسائل اخلاقی بررسی گردد. سعی عمده در این رویکرد وارد کردن مباحث اخلاقی در حوزه مدیریت است. در این زمینه می‌توان کتاب «محمدی ری‌شهری، اخلاق مدیریت در اسلام» را نام برد.

3. رویکرد تطبیقی (تطبیق بین مباحث دانش مدیریت و مباحث‌اسلامی = اسلامی‌سازی دانش)

در این رویکرد، نویسندگان در چارچوب ساختار دانش مدیریت مباحث را جمع‌آوری نموده‌اند. برای نمونه می‌توان از کتاب «مدیریت در اسلام» تألیف جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه را در این رویکرد قرار داد.

4. رویکرد فقهی مدیریت اسلامی

در این رویکرد مباحث فقهی و شرعی سازمان و مدیریت از دیدگاه اسلام مطرح می‌گردد. این حوزه تألیف نسبت به سه رویکرد قبلی، حوزه نوی به شمار می‌رود. در این زمینه می‌توان از کتاب «فقه الاداره» نام برد.

ب) منابع و اصول مدیریت

در ادامه منابع مدیریت اسلامی با دسته‌بندی جزیی‌تر ارائه می‌گردد:
1. مبانی مدیریت اسلامی (مباحث فلسفی، اصول، وظایف، نظام، اهداف، الگوها)
1. استراتژی رهبری امام‌خمینی، عباس شفیعی، تهران، چاپ و نشر عروج، 1384، ص176.
2. اصول الإدارة من القرآن والسنة، جمیل جودت ابوالعینین، بیروت، منشورات دار و مكتبة الهلال ـ دار البحّار، بیروت، 2002م، 350ص.
3. اصول مدیریت از دیدگاه اسلام، محمدمهدی شمس‌الدین، قم، دارالنشر، 1372.
4. اصول مدیریت از دیدگاه قرآن و حدیث، شهین انغانلودین، مشهد، واسع، 364ص.
5. اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی‌الله نقی پورفر، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ بیست و پنجم، 1385ش، 208ص.
6. اصول مدیریت و مدیریت اسلامی، محمد علی ضمیری، شیراز، لطیفی، 128ص.
7. اصول و مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن، سکینه روشنی، تهران، کتاب مهربان نشر، چاپ دوم، 1386ش، 226ص.
8. اصول و مبانی مدیریت اسلامی، اسماعیل قبادی، قم، انتشارات فقه، 140ص.
9. اصول و مبانی مدیریت اسلامی، محمدحسین ساجدی‌نیا، تهران، شهر آشوب، چاپ دوم، 1383ش، 168ص.
10. اصول و متون مدیریت در اسلام (دو جلد)، محمدحسین مشرف جوادی، همدان، نور علم، 408ص.
11. امامت و رهبری، محمدحسین مختاری مازندرانی، تهران، انتشارات مؤسسه پژوهشی ابن‌سینا، 428ص.
12. پیش درآمدی بر اصول و مبانی مدیریت و دیدگاه امام علی(ع) با نگرش تطبیقی، حسین خنیفر، تهران، پیک دبیران، 1382ش، ص110.
13. پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی، محمدتقی مصباح یزدی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ دوم، 1385ش، 272ص.
14. تبین الگوی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری امام خمینی(ره)، مجتبی اسکندری، تهران، نشر عروج، 1385ش، 520ص.
15. حدیث مدیریت و رهبری، محمدعلی کریمی، تهران، انتشارات کانون علوم دین.
16. راهنمای اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، آزاده کریمی آهوئی، تهران، انتشارات ناقوس.
17. رهبر و رهبری، حسین جوان آراسته، تهران، دانش و اندیشه معاصر.
18. رهبری امام علی(ع) (ترجمه المراقبات)، شرف‌الدین موسوی، ترجمه محمدجعفر امامی، تهران، امیرکبیر.
19. رهبری در اسلام، محمد محمدی ری‌شهری، شهر ری، دارالحدیث، 1376.
20. رهبری و مدیریت در اسلام، قم، مؤسسه مکاتباتی اسلام‌شناسی، 1358.
21. رهبری و مدیریت در اسلام، منوچهر مظفریان، تهران، مؤسسه مطبوعاتی عطایی، 1362.
22. رهبری، حسین‌علی احمدی، تهران، انتشارات امیر امجد.
23. سیصد اصل در مدیریت اسلامی، محسن قرائتی، انتشارات مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
24. عناصر رهبری امام خمینی(ره)، محمدعلی مهدوی، تهران، امیرکبیر، 1382.
25. فلسفه مدیریت در اسلام، حسین باهر، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، 1361.
26. کاربرد اصول مدیریت در جوامع با جهت‌گیری اسلامی، علی فایضی، فطرت، 1375.
27. مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن، علی کاظمی، تهران، انتشارات نیل آب.
28. مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن، محمدعلی انصاری، حبیب‌الله دعائی و سید سعید مرتضوی، انتشارات هدایت نور، 1384.
29. مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن، محمود کریمی، اسماعیل بـابـاپـور، مشهد، کنکاش دانش.
30. مبانی مدیریت اسلامی، رضا نجاری، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
31. مبانی مدیریت اسلامی، سید حسین رئیس السادات، مشهد، ماهوان.
32. مبانی مدیریت در اسلام، تقی شریفیان، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، 1361.
33. مبانی مدیریت در اسلام، فاضل لنکرانی، تهران، سازمان امور اداری و استخدامی، 1361.
34. مبانی مدیریت در اسلام، محمد حسینی، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری حدیث عشق.
35. مبانی مدیریت و مدیریت اسلامی، حسن توانایان فرد، تهران، الهام، 1365.
36. مبانی و اصول مدیریت اسلامی، علیرضا علی احمدی و حسینعلی احمدی، تهران، تولید دانش، 1383.
37. مدیریت ارزشی با تکیه بر ارزش‌های اسلامی، علیرضا علی‌احمدی، تهران، تولید دانش.
38. مدیریت اسلامی (اصول، مبانی و مفاهیم مدیریت اسلامی)، مسعود احمدی، تهران، انتشارات ویرایش، چاپ دوم، 1383.
39. مدیریت و رهبری با سیری در نهج‌البلاغه (دو جلد)، محمد اصلی‌پور، تهران، شورا.
40. مدیریت و رهبری در تشکل‌های اسلامی، هشام الطالب، ترجمه سید علی‌محمد رفیعی، تهران، انتشارات قطره.
41. مدیریت و فرماندهی در اسلام، ناصر مکارم شیرازی، تهران، هدف، 1369.
42. نظام الحكم و الاداره فی الاسلام، مهدی شمس‌الدین، قم، دارالثقافه، 1413ق، 674 ص.
43. نظام الحكومة النبویة المسمی التراتیب الإداریة، عبدالحی الكتانی، بیروت، دارالكتاب العربی.
44. نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی، تهران، دانشگاه تهران، 1375.
45. نظام مدیریت با کیفیت، مدیریت بر مبنای صلوه، فریور باتمانقلیچ، تهران، جمهوری.
46. نظام مدیریت با کیفیت، نظام مردم‌گرایی فراگیر شناخت ناس (مردم) حسنات... و فرهنگ اسلامی، فریور باتمانقلیچ، تهران، جمهوری.
47. نظام مشارکت زیربنای مدیریت اسلامی، فریور باتمانقلیچ، تهران، جمهوری اسلامی، 1375.
48. نگرش توحیدی در مدیریت و اداره امور عمومی، مفاهیم، اصول و یک مدل جدید، مرکز بررسی‌ها و مطالعات استراتژیک سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 1376.
49. نگرشی تحلیلی بر مبانی مدیریت اسلامی، غلامرضا چینی‌فروشان، محمد علی انصاری، حمید رضا نگهبان، مشهد، جامعه قاریان قرآن مشهد.
50. ولایت و رهبری در نهج‌البلاغه، مسلم قلی‌پور گیلانی، تبریز، فروزش.
51. ولایت یا سرپرستی، حسین باهر، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، 1360.
52. ولایت یا سرپرستی، علی‌اکبر افجه‌ای، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1360.

ج) اخلاق مدیریت اسلامی (ویژگی‌ها، نقش‌ها، مهارت‌ها و آفات مدیریت اسلامی)

1. آفات مدیریت از دیدگاه قرآن و روایات، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1376.
2. اخلاق مدیران، محمدجواد خالقی، قم، ندای دوست، 256ص.
3. اخلاق مدیریت در اسلام، محمد محمدی ری‌شهری، شهر ری، دارالحدیث، 1375.
4. اخلاق مدیریت، قاسم واثقی، تهران، امیرکبیر، 1379، 282ص.
5. اخلاق مدیریت، محمد تاج‌الدینی، سازمان تبلیغات اسلامی.
6. اخلاق مدیریت، مصطفی آخوندی، قم، کوثر قدیر، 136ص.
7. اخلاق مسئولان، علی‌اکبر ذاکری، تهران، نشر عروج، 1384، 116ص.
8. سیره نبوی «منطق عملی»، دفتر سوم سیره مدیریتی، مصطفی دلشاد تهرانی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1373.
9. لغزشگاه‌های مدیریت از دیدگاه اسلام، محمدعلی تقوی‌راد، تهران، مسعی، 1376.
10. مدیر لایق از دیدگاه اسلام، حسن منفرد، تهران، سازمان مدیریت صنعتی مرکز آموزش، 1360.
11. مدیر موفق (مدیریت اسلامی)، عباس رحیمی، قم، نشر جمال، 1385.
12. مدیر و مدیریت در اسلام، حسین باهر، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، 1360.
13. مدیران جامعه اسلامی، علیرضا علی‌آبادی، تهران، نشر رامین، 1372.
14. مدیران در نهج‌البلاغه، ناصر بهرامی، قم، انتشارات دهکده جهانی آل‌محمد(ص).
15. مدیران و اخلاق اسلامی، محمدعلی حسین‌زاده، قم، بوستان کتاب.
16. مدیران و اخلاق اسلامی، محمدعلی حسین‌زاده، قم، انتشارات دهکده جهانی آل‌محمد(ص).
17. مدیریت و ویژگی‌های مدیران نمونه از دیدگاه اسلامی، مطهره تهامی، قم، مهر امیرالمؤمنین(ع).
18. مقدمه‌ای بر مدیریت از دیدگاه اسلام و نقش مدیریت خوب در جامعه، صدرالدین شریعتی، 1364.
19. مهارت‌های مدیریت از نظر اسلام، مختار مسعود، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1372.
20. نقش مدیریت در پیشرفت ملت‌ها، محمد حسینی شیرازی، ترجمه علی کاظمی، قم، کانون اندیشه‌های اسلامی، 1370.
21. ویژگی‌های مدیریت اسلامی، بانو حسینی بوشهری، قم، انصاریان.

د) فقه سازمانی (مدیریت فقهی)

1. فقه الاداره (1)، سید صمصام الدین قوامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.
2. فقه سازمانی، قم، انتشارات مرکز تحقیقات اسلامی.
3. فقه مدیریت، عباسعلی براتی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1373.
4. فقه مدیریتی، علی‌اصغر الهامی‌نیا، اداره آموزش‌های عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه تهران، 1382.
5. مدیر و مدیریت در اسلام از دیدگاه فقهای عظام، حسین باهر، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.

مباحث عام مدیریت اسلامی(مباحث کلی، مقدمه‌ای)

1. الإدارة فی الاسلام، الفكر و التطبیق، عبدالرحمن ابراهیم الضحیان، جده، دارالشروق، 1986م.
2. الإدارة فی الاسلام، ابوسن احمد ابراهیم، دبی، المطبعة العصریه، 1981م.
3. الاسلام فی حضارته ونظمه الاداریة والسیاسیة والادبیة، انور رفاعی، دمشق، دارالفکر، ۲۰۰۸، ص۷۷۳.
4. امام علی(ع) و مدیریت اسلامی، محمد دشتی، قم، انتشارات امیرالمؤمنین(ع)، 304ص.
5. امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه مدیریت اسلامی، سیدحسین معصومی، انتشارات سروش هدایت.
6. اندیشه‌های اسلامی در مدیریت، محمود رضایی‌زاده، مؤسسه تحقیقات ره‌آورد، 1384.
7. تحلیلی از مدیریت اسلامی در پنج سال رهبری علی(ع)، غلامرضا اشرف سمنانی رهبر، تهران، بعثت، 1368.
8. تئوری عمومی سیستم‌ها از دیدگاه اسلام، سید محمود حسینی سیاهپوش، تهران، جهاد دانشگاهی، 1365.
9. درآمدی بر مدیریت اسلامی، عبدالرحیم عناقه، اصفهان، غزل.
10. دیباچه‌ای بر مدیریت اسلامی، عبدالمجید رشیدپور، قم، مؤسسه دین و دانش.
11. دیباچه‌ای بر مدیریت اسلامی، عبدالمجید رشیدپور، قم، مؤلف، 1370.
12. روش مدیریت اسلامی، مصطفی عسگریان، تهران، دانشگاه تربیت معلم، 1370.
13. سیاست و مدیریت از دیدگاه امام علی(ع)، محمدتقی رهبر، تهران، امیرکبیر، 1379.
14. سیری کوتاه در مدیریت اسلامی، محمود سیاهپوش، تهران، جهاد دانشگاهی، 1364.
15. ضرورت و اهمیت مدیریت در اسلام، عبدالله جاسبی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.
16. عوامل معنوی و فرهنگی دفاع مقدس (رهبری امام خمینی)، حسنی سیوانیان، مرکز تحقیقات اسلامی، 1380.
17. الفكر الإداری الإسلامی والمقارن، عبدالهادی حمدی أمین، بیروت، دارالنهضة العربیة، 1972م.
18. قرآن و مدیریت راستین، محمدجواد علیزاده، رستگار، 1377.
19. کند و کاوی در مدیریت علوی، امیر هوشنگ آذر دشتی، قم، دفتر عقل.
20. گفته‌ها و نکته‌های معنوی پیرامون مدیریت اسلامی، علی سعیدی، قم، مهر امیرالمؤمنین(ع).
21. الگویی از نظام مدیریت اسلامی، کمال خرازی، تهران، دانشگاه تهران، 1371.
22. الله دلیلی فی اداره اعمال، علی‌محمد توفیق، قاهره، دارغریب، ۲۰۰۰، ۱۲۵ص.
23. مباحثی از مدیریت اسلامی، عبدالله جاسبی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
24. مباحثی در مدیریت اسلامی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1360.
25. مجموعه مباحثی از مدیریت در اسلام، ولی‌الله نقی‌پور، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی، 406ص.
26. مدیریت از دیدگاه قرآن و حدیث، سید احمد خاتمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
27. مدیریت از دیدگاه قرآن و معصومین، شاد دل (علی) اسدالهی، تبریز، پیک آذر سحر.
28. مدیریت از دیدگاه نهج‌البلاغه، محمدعلی ضمیری، شیراز، لوکس، 1359.
29. مدیریت از منظر کتاب و سنت، سید صمصام الدین قوامی، تهران، دبیرخانه مجلس خبرگان.
30. مدیریت اسلامی با نگرشی بر نهج‌البلاغه، طیبه معتکفی، طوبی زنگویی‌فرد و محمودرضا شهرکی، زاهدان، تفتان.
31. مدیریت اسلامی و اوصاف رهبری، محمدحسین بهشتی، تهران، سازمان امور استخدامی کشور، 1365.
32. مدیریت اسلامی و نظام اداری، محمدرضا حافظی‌نیا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
33. مدیریت اسلامی، احمد اسلامی، تهران، دانشگاه تهران، 1366.
34. مدیریت اسلامی، احمدرضا موسوی، تهران، آموزش و پرورش، 1363.
35. مدیریت اسلامی، اسماعیل منصوری لاریجانی، تهران، شرکت افست مجتمع شهید مطهری، 1369.
36. مدیریت اسلامی، خیرالله اسماعیلی، تهران، مهرخاور.
37. مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، جاپ هفتم، 1385.
38. مدیریت اسلامی، قاسم واثقی، قم، زمزم هدایت.
39. مدیریت اسلامی، محمدحسن نبوی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ یازدهم، 1386.
40. مدیریت اسلامی، محمدحسین بهشتی، قم، قیام، 1362.
41. مدیریت اسلامی، محمدرضا سرمدی، تهران، دانشگاه پیام نور، 1376.
42. مدیریت اسلامی، مصطفی عسگریان، تهران، دانشگاه تربیت معلم، 1374.
43. مدیریت اسلامی، مهدی طیب، تهران، سفینه.
44. مدیریت اسلامی، اصول و مبانی، تهران، مرکز مطالعات و پژوهش‌های اداری، 1369.
45. مدیریت اسلامی، محمدحسن نبوی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ هشتم، 1380.
46. مدیریت اسلامی، محمدحسین ابراهیمی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1379.
47. مدیریت بر سه بنیان، عباس پوریوسف، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی واثقی، 1373.
48. مدیریت در اسلام، حسن حسن منفرد، تهران، فاتحی، 1363.
49. مدیریت در اسلام، علی آقا پیروز و دیگران، زیر نظر سید مهدی الوانی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
50. مدیریت در اسلام، مصطفی عسگریان، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم.
51. مدیریت در قرآن و سنت، علیرضا سویزی، اراک، انتشارات علوم اسلامی.
52. مدیریت در قرآن، محمدرضا شعبانی، همدان، دانشجو.
53. مدیریت علمی مکتبی از دیدگاه اسلام، عباسعلی اختری، تهران، امیرکبیر، 1384.
54. مدیریت علوی، ابوطالب خدمتی و همکاران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1381.
55. مقدمه‌ای بر علم تدبیر یا نگرش بر مدیریت اسلامی، تهران، سازمان، مدیریت صنعتی، 1365.
56. نکات مؤثر در مدیریت کارآمد، جعفر رحمانی، قم، نشر خرم، 1377.
57. نگاهی به مدیریت اسلامی به انضمام نمونه‌هایی از مدیریت پیامبر اسلام(ص)، مهدی نایه، تهران، انتشارات انستیتو ایزایران.
58. نگرشی بر مدیریت اسلامی، رضا تقوی دامغانی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ و نشر بین‌الملل، چاپ هفتم، 1386.
59. نگرشی بر مدیریت در اسلام، حسین باهر، تهران، دانشگاه تهران دانشکده علوم تربیتی، 1365.

هـ ) مدیریت منابع انسانی (رفتار سازمانی، مدیریت مالی و...)

1. پرتوی از نهج‌البلاغه وظایف کارگزارن و منتخبی از نهج‌البلاغه، سعید زارع، قم، آل‌صمد، 354ص.
2. التخطیط وتحسین اداء المؤسسات الانتاجیة الخدمیة فی البئیة العربیة والاسلامیة، هادی مشعال، دارالکتب العلمیة.
3. التنظیم المحاسبی للاموال العامة فی الدوله الاسلامیه، محمود المرسی لاشین، بیروت، دارالکتاب اللبنانی، ۱۹۷۷م، ۳۲۵ص.
4. رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)، عباس شفیعی، ابوطالب خدمتی و علی‌آقا پیروز، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
5. سیره پیامبر(ص) در رهبری و انسان‌سازی، سالم صفار، ترجمه غلامحسین انصاری، تهران، امیرکبیر، چاپ هجدهم، 1385.
6. سیمای کارگزاران در نهج‌البلاغه، سید جمال‌الدین پرور، تهران، انتشارات بنیاد نهج‌البلاغه.
7. عزت نفس و کرامت از دیدگاه اسلام و فیلسوفان، تهران، دانشگاه تهران دانشکده مدیریت و علوم اداری.
8. کارگزاران شایسته در اسلام، سید مرتضی حسینی اصفهانی، قم، فرهنگ قرآن، 1384.
9. گفتاری در رابطه با مدیریت و کار در اسلام، حسین مظاهری، قم، 1371.
10. مبانی سرپرستی و رفتار سازمانی (در اسلام و شرق و غرب)، محمود سیاهپوش، تهران، ابجد، 1367.
11. مدیریت و اداره امور دولتی در اسلام، محمد البورایی، ترجمه عبدالله جاسبی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
12. معیارهای رفتاری در مدیریت اسلامی، مهدی قربانی، مشهد، انتشارات اوقاف مشهد الرضا.
13. مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی، محمود سیاهپوش، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، 1359.
14. نقطه نظرهای اسلامی در مدیریت امور استخدامی، محمود سیاهپوش، تهران، ابجد، 1367.

و) مجلات مدیریت اسلامی

1. دوفصلنامه مدیریت اسلامی
رتبه علمی: علمی ـ پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه امام حسین(ع)
مدیرمسئول: دكتر محمد بازرگانی
سردبیر: دكتر سید محمد مقیمی
محل انتشار: تهران
نشانی: تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشكده و پژوهشكده مدیریت و برنامه‌ریزی، سایت اختصاصی: journals.ihu.ac.ir/index.php/im/index
نشانی الكترونیك: imjihu.ac.ir
2. فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)
دوره انتشار: فصلنامه
موضوع: مدیریت اسلامی
شروع انتشار: پیش‌شماره پائیز 1378
صاحب امتیاز: سید صمصام‌الدین قوامی
مدیر مسئول: سید صمصام‌الدین قوامی
سردبیر: سید میثم قوامی
محل انتشار: قم
نشانی: قم، بلوار امین، كوچه 8، كوی اسحاقی، پلاك 62
سایت اختصاصی: http://www.magiran.com/nakhleshahdad
3. دو فصلنامه اسلام و مدیریت
رتبه: علمی ـ تخصصی
دوره انتشار: دوفصلنامه
صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: حجت الاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی
سردبیر: دكتر شمس‌السادات زاهدی
قائم مقام سردبیر: دكتر عبدالله توكلی
محل انتشار: قم
نشانی قم: پردیسان، بلوار دانشگاه، جنب دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشانی تهران: خیابان انقلاب اسلامی ـ نرسیده به وصال شیرازی، كوچه اسكو، پلاك 4
آدرس سایت: http://im.rihu.ac.ir
4. فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

ز) پایگاه‌ها و سایت‌های مدیریت اسلامی

سایت مدیریتی ایران http://managerial.ir
اثیر سایت جامع مدیریت http://athir.blogfa.com
فقه الاداره http://www.fiqh-al-idarah.com
مدیریت اسلامی ـ پایگاه مقالات علمی مدیریت http://system.parsiblog.com
سایت جامع مدیریار http://www.modiryar.com
انجمن مدیریت اسلامی http://www.soim.ir
وبلاگ مدیریت اسلامی http://islamicmanagement.blogfa.com
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir
مدیریت اسلامی ورزش http://i-s-management.blogfa.com
مدیریت اسلامی http://www.abolali134.blogfa.com
http://www.modir.ir
مدیران آیند، مدیریت جامعه و فرهنگ http://nmoder.blogfa.com
مدیریت علوی در رفتار حسینی http://hos.blogfa.com
مدیریت اسلامی، دانشی برای اجرا http://is-ma.blogfa.com
مدیریت اسلامی http://im14.blogfa.com
فصلنامه مدیریت اسلامی http://journals.ihu.ac.ir/index.php/im/index
اصول مدیریت اسلامی http://mma1389.blogfa.com
پژوهش‌های مدیریت در ایران http://management.journals.modares.ac.ir
انجمن مدیران مرجع مقالات مدیریت http://www.anjomanmodiran.com

مقالات مشابه

نقش مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی در سازمان از نگاه قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهعلی ربیعی, سیدمحمود حسینی امیری, ناهید ساروی مقدم

تأملی بر چشم‌انداز سازمان در پرتو استعاره‌های قرآنی

نام نشریهاسلام و مدیریت

نام نویسندهمحمد سعید تسلیمی, محمد علی شاه حسینی, محمد حسین نقوی

بررسي معيارهاي شايستگي در قرآن

نام نشریهاسلام و پژوهشهای مدیریتی

نام نویسندهاسدالله گنجعلي - مرتضي تيموريان - محمد عبدالحسين‌زاده

بررسي و تحليل پژوهش‌هاي قرآني در عرصة بين‌المللي

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسنده علي اكبر خاصه - فريبرز احمدي‌نژاد - سليمان حجازي

ارزیابی مقالات قرآنی دائرة المعارف آمریکانا

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمدحسن زمانی – سیداحمد هاشمی علی آبادی

ارزیابی مقالات قرآنی دائرة المعارف آمریکانا

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمدحسن زمانی – سیداحمد هاشمی علی آبادی