نبرد مخفی از منظر قرآن کریم با نگاهی به واژهی «سریّاً»

پدیدآور بی بی زینب حسینی - محمد علی رضایی کرمانی - مرتضی ایروانی

نشریهپژوهشهای قرآن و حدیث

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1393/04/22

منبع مقاله

share 172 بازدید

مقالات مشابه

قرآن و عملیات استشهادی

نام نشریهقرآن، فقه وحقوق اسلامی

نام نویسندهمحمد جواد اسکندرلو, محمد حسین اکرمی

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

معناي واژه «ص-ل-ح» و مشتقات آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجيد صالحي

مفردات قرآن در «تفسیر المیزان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهمحمود حائری, صالح عادلی ساردو