گذری بر تاریخ ترجمه و تفسیرهای ترکی قرآن مجید

پدیدآورمهدی اللهیاری تبریزی

نشریهدو فصلنامه ترجمان وحی

شماره نشریه31

تاریخ انتشار1392/04/26

منبع مقاله

share 121 بازدید

مقالات مشابه

ترجمه پذيري قرآن كريم

نام نشریهبینات

نام نویسندهپروین بهار زاده