پیش فرض های ترجمه، تفسیر و تحقیق در قرآن کریم

پدیدآورابوالقاسم گرجی

نشریهگلستان قرآن

شماره نشریه145

تاریخ انتشار1389/12/13

منبع مقاله

share 143 بازدید

مقالات مشابه

بایسته های قرآنی

نام نشریهفصلنامه بینات

نام نویسنده عزت الله مولایی نیا – مهدی ناصری

قرآن و منطق فازی

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهآرش ضیایی

معيار پژوهش قرآني

نام نشریهمجله پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسعید بهمنی

فرياد الحياة: قرآن و زندگي

نام نویسندهمحمد رضا حکیمی

در آمدي بر بايستگي‏ هاي پژوهشي قرآن كريم (1)

نام نویسندهسید محمد علی ایازی

هفت وظيفه قرآنى ما

نام نشریهروزنامه جوان

نام نویسندهابراهیم حسنی

جایگاه قرآن در حوزه های دینی ( گفت و گو)

نام نشریهنشریه پگاه حوزه

نام نویسندهمحمد فاکر میبدی