تجلی قرآن کریم در هنرهای سنتی

پدیدآورحسین یاوری

نشریهگلستان قرآن

شماره نشریه144

تاریخ انتشار1389/12/13

منبع مقاله

share 161 بازدید

مقالات مشابه

جلوه‌های هنری در قصص قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهمهدی وحیدی مطلق, سیدرضا موسوی, میثم تارم

تجلی آیات قرآن مجید در فرش – باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده محمدجواد مهدوی نژاد – مجتبی انصاری – سپیده صمدزاده – آزاده فاضلی – مرضیه السادات احمدنژاد

کارکرد تصویر هنری در سور مسبحات

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده محمدجواد سعدی – سیدمطفی مناقب – رحمت الله عبدالله زاده – محمدهادی امین ناجی – قاسم جعفری

ملامح من الإعجاز الفنی فی القرآن الکریم

نام نشریهالعقیق

نام نویسندهعبد السلام الراغب

شناخت شناسی هنر در نگرش قرآنی

نام نشریهمجله کوثر

نام نویسندهسید میرحسین علامه

قرآن، فطرت و آفرینش های هنری

نام نشریهگلستان قرآن

نام نویسندهمحمد علی تسخیری

هنر، معماري و قرآن

نام نشریهاسلام پژوهی

نام نویسنده الگ گرابار – ترجمه: حسن رضايي هفتادر