لغزشگاههاي ترجمه قرآن كريم ؛ ادامه سوره مباركه بقره (قسمت ششم)

پدیدآورحسین استاد ولی

نشریهبینات

شماره نشریه6

تاریخ انتشار1389/12/05

منبع مقاله

share 69 بازدید

مقالات مشابه

ترجمه‌های تحت اللفظی معاصر قرآن کریم به زبان فارسی؛ برتری‌ها و کاستی‌ها

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهمهدی ناصری, مصطفی شیروی خوزانی, محمود رضا توکلی محمدی

کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

نام نشریهپژوهش های زبان شناختی قرآن

نام نویسندهاصغر شهبازی, حمید احمدیان, نصرالله شاملی