جایگاه آیات القرآن در سورة قیامت

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفاکر میبدی, مهدیه شریفی‌نسب اناری