ارزيابي ديدگاه صاحب نظران در تبيين اهداف قرآن

پدیدآورعبد الکریم بهجت پور

نشریهقرآن شناخت

شماره نشریه15

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات20

منبع مقاله

share 175 بازدید

مقالات مشابه

رسالت قرآن، پیشینه، فوائد

نام نشریهحسنا

نام نویسنده عبدالکریم بهجت پور – مجید چهری

مدخل لدراسة الوعی التطبیقی للقرآن

نام نشریهالمعارج

نام نویسندهحسین شحادة

درآمدی بر تحقیق اهداف سوره های قرآن کریم

نام نشریهمقالات و بررسیها

نام نویسندهسید محمد باقر حجتی