چیستی تفسیر تربیتی، (مبتنی بر روش شناسی پژوهش در تفاسیر و علوم تربیتی)

پدیدآوربهزاد ایزدیمحمد علی تجری

نشریهپژوهشهای قرآنی

شماره نشریه80

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات28

منبع مقاله

share 651 بازدید

مقالات مشابه

تفسير ترتيبى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید حبیب دشتی

مبادی علوم قرآنی و تفسیر ترتیب نزولی

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسید عباس صالحی

نگرشی بر «التفسیر الحدیث»

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسید ابراهیم سجادی

نقدی بر فواید تفسیر ترتیب نزولی

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسید محمد علی ایازی

تفسیر بر اساس ترتیب نزول با سه قرائت

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد کاظم شاکر

رويكردي نو در تفسير بر اساس ترتيب نزول

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعبد الکریم بهجت پور