تحلیل تحولات پدیدآمده در مفهوم‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن کریم

پدیدآورروح اله ناظمیكاظم قاضي زادهعبدالرّضا زاهدی

نشریهپژوهشهای قرآنی

شماره نشریه78

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات30

منبع مقاله

share 510 بازدید

مقالات مشابه

اصول گرایش فمینیستی در تفسیر قرآن کریم؛ معرفی و ارزیابی

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسندهمحمد کریمی بنادکوبی, محمد صادق هدایت زاده

گرايش اجتماعي در تفاسير معاصر

نام نشریهبینات

نام نویسندهسيده فاطمه حسيني ميرصفي

روش‌شناسي تفسير اجتماعي قرآن

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهسید حسین فخر زارع

مبانی تفسیر اجتماعی قرآن کریم

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسنده سید رضا مؤدب - مجتبی روحانی زاده

روش‌شناسي تفسير اجتماعي قرآن

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهسید حسین فخر زارع

مبانی تفسیر اجتماعی قرآن کریم

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسنده سید رضا مؤدب - مجتبی روحانی زاده