تفاوت تعبیر در آیات مشابه قرآن بر پایۀ تخطی از اصول همکاری گرایس

پدیدآورمهدی حبیب‌اللهیمحمدرضا ستوده نیامهدی مطیع

نشریهآموزه های قرآنی

شماره نشریه24

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات34

منبع مقاله

share 247 بازدید

مقالات مشابه

استعاره‌های تأویلی بر مبنای قاعده توجیه متشابهات قرآنی در آیینه ادبیات فارسی

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهمحمّدابراهیم مالمیر, توران ملکی شریف

چيستى محكم و متشابه از نگاه علّامه طباطبائى

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهمحمد فاکرمیبدی

علوم قرآن در روايات رضوي

نام نشریهبینات

نام نویسندهسهیلا پیروزفر

نقش بافت درون ‌زبانی در توجیه آیات مشابه

نام نشریهپژوهشنامه قرآن و حدیث

نام نویسندهمهدی حبیب اللهی, محمدرضا ستوده نیا

نقد مقاله «متشابه» از دائرة المعارف قرآن لیدن

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده عیسی متقی زاده – فاطمه قندالی

نقد مقاله «متشابه» از دائرة المعارف قرآن لیدن

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده عیسی متقی زاده – فاطمه قندالی

تحلیل آراء معاصر در تبیین آیه محکم و متشابه

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده محمدرضا حاجی اسماعیلی – مهدی مطیع – زهره کیانی