جایگاه مرویات کعب الاحبار در تفاسیر شیعه تا اواخر قرن ششم

پدیدآورسیدهوحیده رحیمیسحر یوسفی

نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

شماره نشریه36

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات27

منبع مقاله

share 470 بازدید

مقالات مشابه

معیارهای تشخیص روایات جعلی اسباب نزول

نام نشریهحسنا

نام نویسندهناصر عابديني

ارزيابي اسرائيليان: معضلي تفسيري

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسنده جين دمون مك اليف - مترجم: سيد علي آقايي

ارزش گذاری اسرائیلیات، معضلی در تفسیر

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسنده مک اولیف - مترجم: محمدتقی دیاری بیدگلی

التفسیر الرمزی: التکون و النشوء

نام نشریهالمنهاج

نام نویسندهنعمت الله الصالحی