راهبردهای فرهنگی نفوذ اجتماعی دین در آموزه‌های قرآن

پدیدآورمحمدباقر آخوندي

نشریهپژوهشهای قرآنی

شماره نشریه84

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 643 بازدید

مقالات مشابه

الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهمحمدباقر آخوندي, غلامرضا جمشیدیها

بررسي الگوي دينداري از منظر قرآن وسنت

نام نشریهاندیشه دینی

نام نویسنده علي نقي فقيهي – محمد خداياري فرد – باقر غباري بناب – محسن شكوهي يكتا