استقامت در دعوت پیامبران با تأکید بر خوانش

پدیدآورزهره حیدریان شهریمهدی جلالیغلامرضا رئیسیانکلثوم صدیقی

نشریهپژوهش دینی

شماره نشریه34

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات26

منبع مقاله

share 294 بازدید

مقالات مشابه

«همّ» یوسف در پرتو روایات اهل بیت علیهم السلام

نام نشریهتفسیر اهل بیت (ع)

نام نویسندهشادی نفیسی, فاطمه سادات میرهاشمی

اعتبار سنجی روایات تفسیری ناظر بر عقوبت حضرت یوسف(ع)

نام نشریهتحقبقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسندهمهدی اکبرنژاد, امین ذوالفقاری فر

نقد دیدگاه مفسران در باره مرجع ضمیر «انساه» در آیه 42 یوسف

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهمحمدرضا حاج اسماعیلی, امیر احمد نژاد, زهرا کلباسی

پژوهشی تطبیقی در آیات 52 و 53 سوره یوسف(ع) در تفاسیر فریقین

نام نشریهقرآن در آینه پژوهش

نام نویسنده محمدتقی دیاری بیدگلی – فرشته حاجی شاه کرمی

استقامت و پایداری در قرآن

نام نشریهفصلنامه ادبیات پایداری

نام نویسندهسید محمد میر حسینی