بررسي نقش اعتقاد به معاد در مديريت از منظر قرآن در تفسير نمونه

پدیدآورمحمد‎اسمعيل رستمي‌نيامجتبي اسکندري

نشریهپژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 485 بازدید

مقالات مشابه

نقش مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی در سازمان از نگاه قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهعلی ربیعی, سیدمحمود حسینی امیری, ناهید ساروی مقدم

تفسير لغوي سوره دهر در تفسير نمونه

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهسید رضا مؤدب, فاطمه احمدي‌نژاد

جایگاه تفسیر علمی و معیارهای آن در تفسیر نمونه

نام نشریهپژوهش های علم و دین

نام نویسندهمحمد مولوی, معصومه خلیلی

بهره مندان از اجر اخروي در رهيافت قرآني

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهپروين بهارزاده, مرضيه محصص

تأملی بر چشم‌انداز سازمان در پرتو استعاره‌های قرآنی

نام نشریهاسلام و مدیریت

نام نویسندهمحمد سعید تسلیمی, محمد علی شاه حسینی, محمد حسین نقوی

بررسي معيارهاي شايستگي در قرآن

نام نشریهاسلام و پژوهشهای مدیریتی

نام نویسندهاسدالله گنجعلي - مرتضي تيموريان - محمد عبدالحسين‌زاده

منبع‌شناسی مدیریت اسلامی

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهعبد الهاشم میرزا اف

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک از منظر قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده علیرضا حیدرزادگان – فاطمه مشهدی عباس

ویژگی های شخصیتی مدیر از منظر قرآن و نهج البلاغه

نام نشریهسراج منیر

نام نویسنده حسام الدین خلعتبری – فریبا صدارت