پايان نامه هاي قرآني و امام رضا (ع)

پدیدآورادریس جعفرزاده

نشریهبینات

شماره نشریه86و87

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 3036 بازدید

مقالات مشابه

سیرة فردی و اجتماعی امام رضا(ع) با تطبیق بر آیات قرآن

نام نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

نام نویسندهحسن مجیدی, امیر عزیزی, راضیه رزم‌آرا

پايان نامه ها و كتاب شناسي قرآن و امام جواد(ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهادریس جعفرزاده

اقتباس‌ها و استنادهای قرآنی امام رضا(ع)در حدیث امامت

نام نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

نام نویسندهحسین افسردیر, فتحیه فتاحی‌زاده, عصمت رحیمی

روش شناسي تفسير عقلي در سيره تفسيري امام رضا(ع)

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجتبی نوروزی, محسن نامجو

اصحاب و شاگردان قرآن پژوه امام رضا (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهسیدمحمد موسوی مقدم, رقیه امیرجانی

گونه شناسي روايت هاي تفسيري امام رضا (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهمحمدعلی حیدری مزرعه آخوند

علوم قرآن در روايات رضوي

نام نشریهبینات

نام نویسندهسهیلا پیروزفر

روش تفسيري امام رضا (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهمحمد جوکار

جري و تطبيق در احاديث امام رضا (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهزهرا قاسم‌نژاد, صغری لک‌زایی