نقش بافت درون ‌زبانی در توجیه آیات مشابه

پدیدآورمحمدرضا ستوده نیامهدی حبیب اللهی

نشریهپژوهشنامه قرآن و حدیث

شماره نشریه15

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 298 بازدید

مقالات مشابه

استعاره‌های تأویلی بر مبنای قاعده توجیه متشابهات قرآنی در آیینه ادبیات فارسی

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهمحمّدابراهیم مالمیر, توران ملکی شریف

تفاوت تعبیر در آیات مشابه قرآن بر پایۀ تخطی از اصول همکاری گرایس

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهمهدی مطیع, محمدرضا ستوده نیا, مهدی حبیب‌اللهی

چيستى محكم و متشابه از نگاه علّامه طباطبائى

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهمحمد فاکرمیبدی

علوم قرآن در روايات رضوي

نام نشریهبینات

نام نویسندهسهیلا پیروزفر

نقد مقاله «متشابه» از دائرة المعارف قرآن لیدن

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده عیسی متقی زاده – فاطمه قندالی

نقد مقاله «متشابه» از دائرة المعارف قرآن لیدن

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده عیسی متقی زاده – فاطمه قندالی

تحلیل آراء معاصر در تبیین آیه محکم و متشابه

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده محمدرضا حاجی اسماعیلی – مهدی مطیع – زهره کیانی