درآمدی بر مصادیق و شاخص های گروه های مرجع در قرآن کریم

پدیدآور سیدمحسن میرسندسی – سیدمصطفی احمدزاده

نشریهعلوم قرآن و حدیث

شماره نشریه92

تاریخ انتشار1394/12/21

منبع مقاله

share 49 بازدید

مقالات مشابه

بررسى گروه هاى اجتماعى از دو منظر قرآنى ـ روايى و جامعه شناسى

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهطاهره عطوفى كاشانى, مريم حسن پور

عواملي ظهور طبقات اجتماعي در قرآن و حديث

نام نشریهفصلنامه حسنا

نام نویسنده جمال فروزندوحي - عباداله جولايي

خواص و عوام در قرآن و روایات

نام نشریهمبلغان

نام نویسندهسید جواد حسینی

شناخت خودی و غیر خودی

نام نشریهمجله رواق اندیشه

نام نویسندهمحمد علی قاسمی

الطفل والطفوله و مدی الاهتمام بهما من جانب الاسلام

نام نشریهالازهر

نام نویسندهمحمد عزت الطهطاوی

گونه شناسى طبقات اجتماعى درقرآن

نام نویسندهعلی اخترشهر

آيين پرستارى در قاموس قرآن و عترت

نام نشریهنشریه طوبی

نام نویسندهسید حسین اسحاقی