قرطبی و علوم قرآنی

پدیدآورمحمد جعفر رحمانی

نشریهبینات

شماره نشریه65

تاریخ انتشار1389/12/15

منبع مقاله

share 89 بازدید

مقالات مشابه

نقش و جایگاه عقل در تفسیر الجامع لأحکام القرآن قرطبی

نام نشریهپژوهش های علم و دین

نام نویسندهمحمد رضا ستوده‌نیا, مجید خزاعی, سیدمهدی لطفی

تأثیرگذاری پیش فرض های کلامی در تفسیر (با تأکید بر تفسیر الجامع لاحکام القرآن)

نام نشریهپژوهش های قرآن و حدیث

نام نویسنده مرتضی ایروانی – ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی – بی بی زینب حسینی