ساخت و اعتباریابی آزمون پایبندی مذهبی براساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه

پدیدآورمسعود جان بزرگی

نشریهمطالعات اسلام و روان شناسی

شماره نشریه5

تاریخ انتشار1389/12/13

منبع مقاله

share 184 بازدید

مقالات مشابه

الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهمحمدباقر آخوندي, غلامرضا جمشیدیها

بررسي الگوي دينداري از منظر قرآن وسنت

نام نشریهاندیشه دینی

نام نویسنده علي نقي فقيهي – محمد خداياري فرد – باقر غباري بناب – محسن شكوهي يكتا