نسخه شناسی یک جلد قرآن کریم خطی مذهب از دوره صفوی

پدیدآورعلاء الدین تبریزی

نشریهگلستان قرآن

شماره نشریه56

تاریخ انتشار1389/12/08

منبع مقاله

share 124 بازدید

مقالات مشابه

شاهکار هنر کتاب آرایی قرن ششم هجری

نام نشریهمجله گلستان قرآن

نام نویسنده قدیر افروند - شهاب شهیری

انعکاس بصری کلام قرآنی

نام نشریهمجله گلستان قرآن

نام نویسنده سهیلا نیاکان - کامران افشارمهاجر

علائم تزئینی در قرآن کریم؛ سر لوح سازی

نام نشریهگلستان قرآن

نام نویسندهقربان عزیززاده

نگاهی به تاریخچه تذهیب قرآن

نام نشریههنر و مردم

نام نویسندهپروین برزین

تذهيب قرآن

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد رضا ستوده نيا، سيد حبيب دشتى

تاريخچه هنر تذهيب و كتابت قرآن

نام نشریهگلستان قرآن

نام نویسندهمهدی هراتی - نعیمایی