البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية و الدري

پدیدآورسید یوسف محفوظی موسوی

نشریهبینات

شماره نشریه16

تاریخ انتشار1389/12/07

منبع مقاله

share 72 بازدید

مقالات مشابه

تنويع و تقسيم مباحث علوم قرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهعلي‌اوسط باقري

پايان نامه ها و كتاب شناسي قرآن و امام جواد(ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهإدريس جعفر زاده

نقد کتاب «رویکردی نو به مطالعه قرآن»

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهسیدمصطفی احمدزاده